Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

ul. Karola Szymanowskiego 19

47-206 Kędzierzyn-Koźle

tel/fax: 77 482 36 72

.

 

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg

Start

 

      Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie § 11 i ust.1 pkt 1 oraz § 11k ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza, co następuje:

 1. wprowadza się zmianę dotyczącą organizacji roku szkolnego dotyczącą likwidacji dni wolnych od zajęć dydaktycznych w terminie 21-22-23. IV 2020r.

 2. nowy termin trzech dni wolnych od zajęć dydaktycznych, przeznaczonych na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty, zostanie podany niezwłocznie po ogłoszeniu przez MEN nowego harmonogramu egzaminu ósmoklasisty.

Krystyna Śliż

 

 „Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty” – to zapis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

A zatem nauczanie zdalne to obowiązek!

 

Drodzy Uczniowie,

        Przez kolejne dwa tygodnie będziemy realizować zdalne nauczanie. To obowiązek, nie wybór. Dziękujemy tym wszystkim, którzy rzetelnie i sumiennie uczą się na odległość. Mamy od Was zawsze bieżące informacje na temat Waszej pracy i postępów w nauce. To dla nas - nauczycieli bardzo ważne. Przypominamy tym, którzy niekoniecznie codziennie zaglądają na swoje konta w e-dzienniku, że jest to absolutny wymóg. Czytajcie wszystkie wiadomości od nauczycieli na bieżąco. Jeśli czegoś nie potraficie, napiszcie do nauczyciela przedmiotu - pomoże.

Życzymy Wam dużo radości w poznawaniu świata, odkrywania nowych, nieznanych szlaków… choćby tylko wirtualnie…

 

Przypominamy o REKRUTACJI do klas pierwszych w naszej szkole

Zapraszamy!

 

Tegoroczne Święta Wielkiej Nocy będą wyglądały inaczej niż zwykle. Jednak konieczność pozostania w domach i brak możliwości rodzinnych spotkań, niech nie pozbawia nas nadziei i radości, którą niesie ze sobą Wielkanoc. Krewnych i bliskich przyjaciół nośmy w sercach, a szczególny czas Świąt niech przypomina nam, że każdy może odrodzić się i zmartwychwstać. Wielkiej Nocy pełnej miłości, spokoju, siły i pogody ducha oraz zdrowia na kolejne dni życzy

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne PSP nr 15

                                                                               fot.FOTOLIA

 

 

                                                                                                     autor: J. Przybylska

     

       Znaleźliśmy się w zupełnie nowej sytuacji, która stawia nam nowe wymagania i wyzwania.
Nowe sytuacje, zdarzenia, zadania sprawiają, że szukamy pomocy, wsparcia, często stajemy się twórczy, czasami dodają nam skrzydeł, a czasami nam je podcinają. 

W związku z tym, że nie możemy spotkać się osobiście, proponujemy Państwu, naszym Uczniom i ich Rodzicom nowy sposób na udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zapraszamy do odwiedzania zakładki "Pomoc psychologiczno- pedagogiczna na czas kwarantanny" (zakładka menu na stronie naszej szkoły). 

Znajdziecie tam informacje dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej, które naszym zdaniem przydatne są w sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Nasza pedagog, p. Izabela Zajdowicz, dostępna jest dla Was na e- dzienniku codziennie w godzinach 8.00- 12.00. Odpowie na wszystkie nurtujące pytania.
Napiszcie, jeżeli macie problem, chcecie uzyskać ważną dla Was informację.

 

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

 

Od 25 marca będą obowiązywały nowe zasady nauczania zdalnego. Zmiany zostały wprowadzone przez dwa rozporządzenia wydane 20 marca 2020. Rozporządzenie przedłuża ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych do 10 kwietnia oraz określa funkcjonowanie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

Informuję, że od 25 marca do 10 kwietnia zadania szkoły będą realizowane z użyciem technik i metod kształcenia na odległość.

Po uwzględnieniu potrzeb edukacyjnych, wieku uczniów, zaleceń medycznych odnośnie czasu korzystania z urządzeń, a także sytuacji rodzinnej dzieci ustalam co następuje;

 1. W klasach I-III praca będzie realizowana jak dotychczas, z tym że nauczycielki uczące w każdej klasie będą na bieżąco monitorowały zaangażowanie uczniów i dostosowywały treści i formy do sytuacji. Panie określą ponadto szczegółowo sposób konsultacji dla rodziców. Dopuszcza się tworzenie tzw. grup na komunikatorach.

 2. Klasy IV - VIII będą realizować zmodyfikowany, tymczasowy plan nauczania. Plan nauczania zawiera wszystkie przedmioty, których nauka może być realizowana i monitorowana zdalnie. Będzie wpisany do e-dziennika. Przedmioty takie jak plastyka, muzyka, w-f, technika, zajęcia rozwijające kreatywność realizowane będą poprzez zadania umieszczane na FB szkoły, jednak treści przekazywane do ćwiczeń /zadań będą koncentrowały się na realizacji podstawy programowej.

 3. Nauczyciele przygotowując lekcje wezmą pod uwagę wiedzę o dostępnym dla uczniów sprzęcie oraz fakt, że samodzielne uczenie się jest przez uczniów dopiero kształtowane i rozwijane.

Należy pamiętać o tym, że część uczniów przebywa poza domem, a dostęp do internetu ma za pośrednictwem rodziców.

 1. Nauczyciele zmodyfikują programy nauczania, koncentrując się na twórczej i ciekawej realizacji podstawy programowej.

 2. Nauczyciel sam dobiera metodę pracy zdalnej, biorąc pod uwagę umiejętności własne, zasoby sprzętowe uczniów oraz rekomendowane przez MEN i ośrodki związane z oświatą platformy edukacyjne. Nauczyciel informuje ucznia i rodziców o ustalonych przez siebie zasadach pracy, uzyskiwaniu informacji zwrotnych oraz formach konsultacji.

 3. Frekwencja będzie szacowana na podstawie udziału w lekcjach on-line, odbieranych wiadomości, zadawanych pytań, przesłanych pracach. Każdy nauczyciel powinien posiadać wiedzę o orientacyjnej frekwencji uczniów. Nie zaznaczamy jej jednak w dzienniku.

 4. Nauczyciele klas IV-VIII określą zasady i formy konsultacji z uczniami i rodzicami do dnia 27 marca.

 5. Praca ucznia będzie monitorowana i oceniana. Zalecana jest forma oceniania kształtującego. Oceniane będą wypracowania, zadania obliczeniowe, ćwiczenia. Zgodnie z zasadami ujętymi w Statucie szkoły. Prace artystyczne i ćwiczenia fizyczne będą ocenione po powrocie do szkoły.

 6. Pozostajemy w kontakcie. Uczmy się od siebie wzajemnie. Życzę nam wszystkim cierpliwości i zrozumienia wzajemnego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW