Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

ul. Karola Szymanowskiego 19

47-206 Kędzierzyn-Koźle

tel/fax: 77 482 36 72

.

 

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

Start

 

           Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019-2020 będzie wyjątkowe – inne, ale równie piękne dla wszystkich, kończących obecny, jakże inny rok szkolny. Dla wszystkich mam słowa podziękowania i uznania za współpracę, cierpliwość i wytrwałość. Wiedzę można przejąć od innych, ale mądrości trzeba nauczyć się samemu. Tego właśnie dowodzicie Kochani Uczniowie odbierając swoje wspaniałe świadectwa. Gratuluję!

Życzę udanych, radosnych wakacji. Wracajcie opaleni i szczęśliwi 01.09.2020r.

25.06.2020 godz. 16.00 – uczniowie klasy 8 z rodzicami na placu apelowym

26.06.2020:

08.00 – w pokoju pani Pedagog odbierają świadectwa uczniowie klasy 8

09.00 – msza św. w kościele parafialnym

Od 09.45 świadectwa odbierają pozostałe uczniowie wg harmonogramu zamieszczonego poniżej.

  • Uczniowie wchodzą do szkoły wskazanymi w harmonogramie wejściami pojedynczo bez rodziców z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Obowiązuje strój galowy.

  • Przed wejściem do budynku szkoły oraz po wyjściu uczniowie ustawiają się w bezpiecznych odległościach od siebie, nie tworząc grup i skupisk. Dotyczy to również towarzyszących im rodziców.

  • Wszyscy mają zasłonięte usta i nos maseczka ochronną lub przyłbicą.

  • Po wejściu do szkoły każdy zobowiązany jest do dokonania dezynfekcji rąk.

  • Należy ściśle przestrzegać poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły pomagających przy organizacji i przebiegu rozdawania świadectw.

  • Nie ma obowiązku odebrania świadectwa 26.06.2020. Świadectwa, które nie będą odebrane, wychowawca przekaże do sekretariatu szkoły . Będzie je tutaj można odebrać w godzinach 08.00 - 14.00 od 29.06 do 03.07 i od 17 sierpnia. Świadectwa można odebrać także w nowym roku szkolnym.

Dyrektor PSP 15 im. Jana Kochanowskiego

Krystyna Śliż

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO – 26-06-2020

 


W dniach od 16 do 18 czerwca nasi ósmoklasiści, podobnie jak ich rówieśnicy w całej Polsce,

brali udział w egzaminach końcowych, składających się z egzaminu

z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
Nastroje po egzaminie były różne. Jakie będą ostateczne wyniki ? Okaże się w lipcu.

Oby każdy był z siebie zadowolony.

 

W klasach  1-3 przede wszystkim uczymy się pisać, czytać oraz liczyć, ale jako młodzi odkrywcy, lubimy też eksperymentować. Przedstawiamy galerię naszych prac. 
Podajemy link do jednego z eksperymentów i zachęcamy do zrobienia w domu. EKSPERYMENTUJ

Zapraszamy do galerii w zakładce ZDALNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAZapraszamy do galerii

15.06. 2020 rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Strona rekrutacji

POKAZ OBSŁUGI SYSTEMU NABORU ELEKTRONICZNEGO PRZEZ KANDYDATA

REKRUTACJA - VULCAN instrukcja

Zapraszamy do galerii

          Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych. Jednocześnie wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego.

W rozporządzeniu MEN podaliśmy 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.

W załączeniu przekazuję regulacje prawne oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim nauczycielom z Państwa placówki oraz poinformowanie rodziców o planowanej organizacji roku szkolnego.

Z poważaniem

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 Załączniki: